Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Bản đồ quy hoạch
Tin tức - Sự Kiện

Cuộc thi: "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II
Ngày đăng: 11/10/2017

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 2 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.


Xem chi tiết >>

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH Lãnh đạo; cán bộ chủ chốt; số điện thoại của các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình
Ngày đăng: 01/04/2014

DANH SÁCH Lãnh đạo; cán bộ chủ chốt; số điện thoại của các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình


Xem chi tiết >>

Nội quy lao động (Ngày đăng: 01/04/2014)
Chia sẻ kinh nghiệm

Nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên
Ngày đăng: 04/09/2014

1. Giới thiệu:

Trong các ngày 21-22/08/2014, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tiến hành nghiên cứu thực tế tại Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. Tham gia đoàn công tác của Công ty gồm: 10 cán bộ do Chủ tịch Công ty làm trưởng đoàn.


Xem chi tiết >>