Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp

Đường dây nóng
Ngày đăng: 02/04/2014

Khi quý khách hàng phát hiện rò rỉ đường ống, mất nước hoặc có bất kỳ yêu cầu gì xin vui lòng liên hệ những số điện thoại sau:


- Chủ tịch công ty: Ông Đinh Ngọc Vân
0916525668
- Giám đốc Công ty: Ông Vũ Đăng Tú 0912137269
- Phó giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Văn Hạnh
030.3500875
- Chi nhánh cấp nước thành phố Ninh Bình - Giám đốc: Ông Cao Xuân Hòa
0913562213
- Chi nhánh cấp nước thành phố Tam Điệp - Giám đốc: Ông Nguyễn Đăng Ưng
0912659390
- Chi nhánh cấp nước Yên Khánh - Giám đốc: Ông Trịnh Minh Tuấn
0975922204
- Chi nhánh cấp nước Yên Mô - Giám đốc: Ông Bùi Thế Tường
0912247768
- Chi nhánh cấp nước Hoa Lư - Giám đốc: Ông Trương Hiếu Sơn
0912228952
- Chi nhánh cấp nước Kim Sơn - Giám đốc: Nguyễn Văn Hạ
0303510206
- Chi nhánh cấp nước Gia Viễn - Giám đốc: Ông Đinh Ngọc Tưởng
0965189966

- Chi nhánh cấp nước Nho Quan - Giám đốc: Ông Lê Minh Quý

01657791111

Các tin liên quan