Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Cơ cấu tổ chức / Lịch sử phát triển

Chức năng và nhiệm vụ cuả Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình
Ngày đăng: 01/04/2014

Thực hiện nhiệm vụ quản lý và cung cấp nư­ớc sinh hoạt đô thị, nư­ớc cho sản xuất, khu công nghiệp; xây dựng các đề án cấp n­ước cho các khu đô thị, các vùng lân cận và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


2.1. Ngành nghề kinh doanh.

-Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
- Thoát nước.
- Xử lý nước thải.
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.
2.2. Chức năng và nhiệm vụ:
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý và cung cấp nư­ớc sinh hoạt đô thị, nư­ớc cho sản xuất, khu công nghiệp; xây dựng các đề án cấp n­ước cho các khu đô thị, các vùng lân cận và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Làm chủ đầu tư­ các dự án cấp nư­ớc bằng vốn ngân sách, vốn vay, vốn của doanh nghiệp hoặc các nguồn vốn khác.
- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Chủ động trong việc cung ứng vật tư­ phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt chất lư­ợng và hiệu quả cao.
- Chủ động nghiên cứu ph­ương án mở rộng mạng l­ưới cấp nư­ớc, đáp ứng nhu cầu n­ước sạch cho sản xuất và sinh hoạt phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi tr­ường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài n­ước theo các ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nư­ớc.
- Thực hiện chế độ thanh toán tiền l­ương hàng tháng trên cơ sở quỹ tiền l­ương và đơn giá tiền l­ương đã đăng ký. Thực hiện khen th­ưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc góp phần vào hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tai nạn lao động; luôn cải thiện điều kiện làm việc, trang bị đầu tư­ bảo hộ lao động, vệ sinh môi trư­ờng, thực hiện đúng chế độ nghỉ ngơi, bồi dư­ỡng độc hại bảo đảm sức khoẻ cho ngư­ời lao động.
- Th­ường xuyên tổ chức đào tạo, bồi d­ưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNVC, lao động.
- Phối hợp với tổ chức quần chúng, Đoàn thể trong Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của ngư­ời lao động, chăm lo vật chất và tinh thần của CBCNVC, lao động.
- Xây dựng và huấn luyện lực lư­ợng bảo vệ, dân quân tự vệ, phòng cháy, chữa cháy, phối hợp chính quyền sở tại giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về ng­ười và tài sản của Công ty. Làm tròn nghĩa vụ an ninh quốc phòng toàn dân.