Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Hoạt động doanh nghiệp / Văn bản chỉ đạo

Quyết định về việc tiếp nhận công trình cấp nước SHNT tập trung xã Ninh Thắng (Hoa Lư )
Ngày đăng: 09/09/2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình thông báo về việc tiếp nhận Công trình cấp nước SHNT xã Ninh Thắng huyện Hoa Lư


Thông tin chi tiết (tải file đính kèm)


Tệp tin đính kèm: [Tải tệp tin]

Các tin liên quan