Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Hoạt động doanh nghiệp / Văn bản chỉ đạo

Quyết định V/v Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công tác mua sắm, sửa chữa, xây lắp, hồ sơ quyết toán, thanh toán chi phí, hóa đơn chứng từ và mở sổ kế toán
Ngày đăng: 14/09/2017


Quyết định số 412/QĐ-CTN