Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Hoạt động doanh nghiệp / Báo cáo

Báo cáo Kết quả thực hiện tháng 04 năm 2016 Phương hướng và nhiệm vụ tháng 05 năm 2016
Ngày đăng: 17/05/2016

Do trong tháng Công ty phải triển khai nhiều công việc nên không tổ chức họp giao ban tháng 5, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị căn cứ báo cáo kết quả thực hiện tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 để triển khai thực hiện ở đơn vị.


Thông tin chi tiết (tải file đính kèm)


Tệp tin đính kèm: [Tải tệp tin]