Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Chia sẻ kinh nghiệm

Nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên
Ngày đăng: 04/09/2014

1. Giới thiệu:

Trong các ngày 21-22/08/2014, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tiến hành nghiên cứu thực tế tại Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. Tham gia đoàn công tác của Công ty gồm: 10 cán bộ do Chủ tịch Công ty làm trưởng đoàn.


2. Những vấn đề cần quan tâm chia sẻ:

2.1 Về mô hình quản lý:

Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên với tổng công suất 65.000m3/ngđ bao gồm 2 nhà máy Túc Duyên, Tích Lương đóng trên địa bàn thành phố, 1 nhà máy đóng tại thị xã Sông Công và 4 nhà máy tại các huyện Đại Từ, Đu - Phú Lương, Đình Cả - Võ Nhai, Trại Cau

Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên xây dựng hệ thống quản lý khoa học Iso9001:2008 .

Khác với Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình, mô hình quản lý của Công ty cổ phần Thái Nguyên có Trung tâm tư vấn thiết kế cấp thoát nước và xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, xây dựng các hệ thống cấp và thoát nước trong và ngoài công ty, có phân xưởng đồng hồ với nhiệm vụ kiểm tra kiểm định, sửa chữa đồng hồ đo nước, có phân xưởng nước tinh khiết.

Ban giám đốc công ty đã phân công và thống nhất phân định rõ trách nhiệm của Giám đốc, các Phó giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành chung, gắn trách nhiệm với từng cá nhân được phân công.

Từ những năm 2008, Công ty đã triển khai thu tiền nước tập trung tại các quầy thu, nhân viên ghi chỉ số đồng hồ phát giấy thông báo tiêu thụ và thanh toán tiền nước hẹn thời gian nộp tiền và địa điểm cụ thể cho khách hàng dễ theo dõi.

Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đại chúng, những thông tin của khách hàng đều được cập nhập và báo cáo kịp thời.

Các xí nghiệp sản xuất nước thực hiện trực và kiểm tra mạng 24/24. Công ty tiến hành sử dụng các thiết bị cầm tay PDA thay cho việc ghi chép thủ công.

Cơ chế khoán tiền lương được thực hiện tốt dựa trên nguyên tắc phân phối tiền lương theo lao động đồng thời khuyến khích các đơn vị và người lao động thi đua sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

2.2 Kinh nghiệm về chống thất thoát, thất thu:

Năm 2013 công ty thành lập ban chỉ đạo chống thất thoát, thất thu nước sạch nhằm giảm tỷ lệ thất thoát xuống ≤ 21,6%. Công ty đã đầu tư thiết bị rò rỉ dò tìm điểm chảy, đầu tư cải tạo, thay thế mạng đường ống hết tuổi thọ, xuống cấp. Phân vùng tách mạng hệ thống cấp nước để dễ quản lý và kiểm soát thất thoát theo vùng, khu vực…

Công nhân của các nhà máy và xí nghiệp kinh doanh thực hiện tập trung vào các buổi sáng để thuận tiện cho việc trao đổi và xử lý công việc trong ngày.

Hàng ngày, các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Công ty về tình hình hoạt động trong ngày để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo thường xuyên, kịp thời trong sản xuất và cung cấp dịch vụ.

2.3 Kinh nghiệm về thực hiện thu tiền nước tập trung

Công ty đã triển khai thu tiền nước tập trung tại các quầy thu tránh được tình trạng lạm dụng tiền của Công ty, hạn chế những rủi do cho nhân viên thu phải đi xa, giảm được nhân công, đồng nghĩa với việc giảm chi phí sản xuất.

Trước khi ngừng dịch vụ cấp nước đối với những khách hàng không thanh toán tiền nước đúng thời gian thông báo trên tích kê, nhân viên thu ngân xuống địa bàn tìm hiểu nguyên nhân và vận động.

Công ty cổ phần cấp nước Thái Nguyên đã đầu tư thay thế tuyến ống gang cũ, lắp đồng hồ tổng ở các khu vực, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề tiết kiệm nước, chống thất thoát lãng phí nước, tuyên truyền giá

o dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên của công ty.

Chuyến nghiên cứu được thực hiện theo đúng kế hoạch và đạt kết quả mong muốn.

 

Nơi nhận:

-       Trang TTĐT Công ty;

-       Lưu VT.

TRƯỞNG ĐOÀN

Đã ký

Chủ tịch Công ty

Đinh Ngọc Vân


Các tin liên quan