Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Chia sẻ kinh nghiệm / Địa phương

Nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại Công ty TNHH MTV cấp nước Yên Bái
Ngày đăng: 31/05/2014

1. Giới thiệu:

Trong các ngày 22-23/02/2014, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tiến hành nghiên cứu thực tế tại Công ty TNHH Cấp nước Yên Bái. Tham gia đoàn công tác của Công ty gồm: 04 cán bộ do Chủ tịch Công ty làm trưởng đoàn.`


2. Những vấn đề cần quan tâm chia sẻ:

2.1 Về mô hình quản lý:

Theo kế hoạch, năm 2014 Công ty sẽ chuyển đổi thành Công ty cổ phần.

Công ty chỉ cung cấp nước cho thành phố Yên Bái và Thị trấn Yên Bình; tại các thị trấn, thị xã đều có các Nhà máy/Công ty hoạt động độc lập; tại Nghĩa lộ có Công ty cấp nước Nghĩa Lộ

Khác với Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình, mô hình quản lý của Công ty TNHH MTV Cấp nước Yên Bái có biên chế Đội Quản lý sản lượng, đội có nhiệm vụ điều tiết, phân phối nước cho khách hàng, ghi chỉ số đồng hồ đo nước tiêu thụ. Đội thu ngân có nhiệm vụ thu tiền nước hàng tháng. Đội Kiểm tra bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, kiểm tra bảo vệ tuyến mạng, kiểm tra thực hiện hợp đồng cung cấp nước giữa Công ty và khách hàng.

Từ tháng 10/2013, Công ty triển khai thu tiền nước tập trung: tại các điểm đều có biển báo cho người dân dẽ theo dõi; Công ty thực hiện hai cùng với ngành điện trong thu tiền nước: cùng địa điểm, cùng ngày.

2.2 Kinh nghiệm về chống thất thoát, thất thu:

Công ty thực hiện khoán cho Đội quản lý sản lượng, tỷ lệ thu hồi nước là 75% đã ổn định trong nhiều năm; nếu tỷ lệ nước thu hồi vượt mức thì Đội sản lượng được thưởng, nếu không đạt bị phát; mức phạt bằng ½ mức thưởng.

Thực hiện tiết kiệm điện bằng các giải pháp: lắp máy biến tần, bơm nước tránh giờ cao điểm, dự trữ nước.

Công ty lập kế hoạch kiểm tra, rà soát toàn bộ những tuyến ống đã cũ, những hộ khách hàng có đồng hồ sử dụng nước đã quá thời gian kiểm định.

Kết hợp với việc lắp đặt lại hệ thống van, chuông báo đầy, báo thiếu nước, giảm lượng điện tiêu thụ đáng kể khi bơm nước chuyển tiếp phục vụ khu nhà cao tầng

2.3 Kinh nghiệm về thực hiện thu tiền nước tập trung

Từ tháng 10/2013, Công ty thực hiện mô hình thu tiền nước tại chỗ. Sự thay đổi căn bản cách thu tiền của Công ty Cấp nước sẽ tạo ra một sự xáo trộn nhất định. Tuy nhiên, đây là một sự thay đổi cần thiết trong quá trình phát triển.  Hình thức thu tiền mới sẽ tiết giảm được nhân công, đồng nghĩa với việc giảm chi phí sản xuất. Nhờ chú trọng các giải pháp giảm chi phí sản xuất và làm tốt công tác chống thất thoát Công ty có tích luỹ để mở rộng mạng lưới cấp nước; sản xuất có lãi; đời sống, việc làm của CBCNV được đảm bảo.

Chuyến nghiên cứu được thực hiện theo đúng kế hoạch và đạt kết quả mong muốn.

Nơi nhận:

-       Trang TTĐT Công ty;

-       Lưu VT.

TRƯỞNG ĐOÀN

(Đã ký)

Chủ tịch Công ty

Đinh Ngọc Vân