Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Chia sẻ kinh nghiệm / Toàn quốc

Nghiên cứu học tập kinh nghiệm Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch
Ngày đăng: 02/04/2014

Ngày 01/11/2013, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tạiCông ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương. Với sự đón tiếp và trao đổi kinh nghiệm nhiệt tình của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương chuyến đi nghiên cứu đã tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt được kết quả như mong muốn. Tham gia đoàn Công tác của Công ty gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kỹ Thuật, Trưởng phòng KHKD, Đội phó đội chống thất thoát, phó phòng TCHC kiêm lái xe


1. Giới thiệu:

Ngày 01/11/2013, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tạiCông ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương. Với sự đón tiếp và trao đổi kinh nghiệm nhiệt tình của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương chuyến đi nghiên cứu đã tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt được kết quả như mong muốn. Tham gia đoàn Công tác của Công ty gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kỹ Thuật, Trưởng phòng KHKD, Đội phó đội chống thất thoát, phó phòng TCHC kiêm lái xe.
2. Kết quả học tập, chia sẻ kinh nghiệm:
2.1 Mô hình tổ chức, quản lý:
Công ty tổ chức theo mô hình quản lý chức năng, có phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng, có sự phối kết hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các bộ phận, không chồng chéo, hiện nay Công ty có các Đơn vị, Phòng, Ban chức năng và đều hạch toán theo hình thức phụ thuộc Công ty, trong đó có 01 Trung tâm phát triển công nghệ, 01 trung tâm tư vấn thiết kế  và 01 Xí nghiệp xây lắp công trình có con dấu riêng và hạch toán phụ thuộc.
2.2 Về một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:
- Tổng công xuất thiết kế là            120.000m3ng/đ
- Khách hàng sử dụng nước :          140.000 khách hàng
- Doanh thu :                                     400 tỷ đồng/năm
+ Trong đó: Doanh thu nước:         200tỷ đồng/năm
Doanh thu xây lắp:     200 tỷ đồng/năm
- Nước thương phẩm:                       22 triệu m3/năm
- Tỷ lệ thất thoát bình quân hiện nay :      13,6%
- Dịch vụ cấp nước : 24/24 giờ/ngày trên toàn tỉnh
- Thu nhập bình quân: 4.500.000đồng/người/tháng
2.3 Tiền lương:
Công ty cấp nước Hải Dương đang thực hiện khoán quỹ tiền lương, tiền thưởng và chi phí khác gắn với sản lượng nước tiêu thụ và tỷ lệ thất thoát.
2.4 Mô hình quản lý mạng và chống thất thoát:
- Công ty cấp nước Hải Dương quản lý: 01 thành phố, 01 thị xã và 12 thị trấn. Hiện nay Công ty đã cấp nước được cho khoảng 70% dân số trên địa bàn toàn tỉnh, nước sạch nông thôn Công ty cấp nước Hải Dương được UBND tỉnh giao cho thi công và quản lý cung cấp nước cho các xã thuộc thị trấn đến nay đã có 175/225 xã đã có nước máy sạch, trong đó đến nay Công ty đảm nhận trực tiếp cấp nước cho 130 xã. Mục tiêu đến năm 2015 sẽ cấp nước cho tất cả các xã còn lại chưa có nước.
- Công ty cấp nước Hải Dương có một hệ thống quản lý, giám sát và điều khiển mạng lưới cấp nước SCADA do Trung tâm phát triển công nghệ xây dựng và quản lý, hệ thống này tối ưu hóa công tác quản lý vận hành hệ thống cấp nước, cụ thể:
+ Lắp đặt biến tần cho trạm bơm cấp II: Tốc độ quay của cánh quạt bơm n=60*f/p(v/ph), thay đổi tần số f để thay đổi tốc độ quay n, tốc độ quay n tỷ lệ với áp lực, điện năng tiêu thụ P tỷ lệ bậc ba với tốc độ quay n, việc giảm áp lực tiết kiệm được điện năng tiêu thụ (định mức tiêu hao điện năng của Công ty cấp nước Hải Dương là 0,22 kw/m3), đảm bảo an toàn và nâng cao độ bền cho hệ thống bơm, điều chỉnh vô cấp được áp lực và lưu lượng đầu nguồn, phù hợp với việc áp dụng tự động hóa.
+ Phân vùng tách mạng thành các Block;
+ Điều tiết áp lực mạng lưới: Giảm áp lực đầu nguồn trung bình từ 3,5-4,5kg/cm2 xuống 1,5 – 3,0 kg/cm2 do đó giảm được chi phí điện năng và các chi phí khác.
+ Xây dựng hệ thống giám sát: Công ty đã khai thác được gần 200 điểm giám sát áp lực cho toàn bộ hệ thống cấp nước của Công ty. Công ty tiếp tục triển khai lập 23 Block cấp I cho toàn thành phố Hải Dương, trong đó thí điểm áp dụng công nghệ trong kiểm soát áp lực, lưu lượng và chỉ số đồng hồ tổng cho 01 Block cấp I( gồm 13 Block cấp II) cho khu đô thị mới Đông Nam Cường.
+ Quản lý thất thoát: tỷ lệ thất thoát trung bình giảm từ 21% xuống còn 13,6%
- Công ty cấp nước Hải Dương có 01 Đội chống thất thoát: gồm có 11 người chia làm 3 tổ, 2 tổ chuyên làm vào ban đêm ( chuyên tìm kiếm, phát hiện các điểm rò rỉ báo về cho tổ sửa chữa ), 1 tổ làm gián tiếp.
- Sau khi xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý, giám sát và điều khiển mạng lưới cấp nước SCADA có hiệu quả, giảm chi phí sản xuất, giảm tỷ lệ thất thoát đến nay Công ty cấp nước Hải Dương đã chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giúp đỡ một số công ty cấp nước xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý, giám sát và điều khiển mạng lưới cấp nước SCADA như Công ty cấp nước Quảng Trị, Công ty cấp nước Thanh Hóa, Công ty cấp nước Tiền Giang, Công ty cấp nước Sơn La, Công ty cấp nước Lai Châu, Quảng Ninh…
Chuyến đi nghiên cứu tuy thời gian ngắn (01 ngày) nhưng đã đạt được kết quả như mong muốn, việc chia sẻ kinh nghiệm là rất cần thiết để Công ty lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp và có hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh của Công ty./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch ( để Báo cáo)
- Giám đốc, Phó Giám đốc,KSV, K.toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị .
- Lưu  VT
GIÁM ĐỐC
Trần Minh Giang