Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Chia sẻ kinh nghiệm / Toàn quốc

Nghiên cứu học tập kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch
Ngày đăng: 02/04/2014

Ngày 03/10/2013, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tạo Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thái Bình. Với sự đón tiếp và trao đổi kinh nghiệm nhiệt tình của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thái Bình chuyến đi nghiên cứu đã tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt được kết quả như mong muốn.


 

UBND TỈNH NINH BÌNH
CÔNG TY TNHH MTV
KINH DOANH NƯỚC SẠCH

Số: 46 /BC-KDNS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2013
BÁO CÁO
Nghiên cứu học tập kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động
của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch
1. Giới thiệu:
Ngày 03/10/2013, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tạo Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thái Bình. Với sự đón tiếp và trao đổi kinh nghiệm nhiệt tình của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thái Bình chuyến đi nghiên cứu đã tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt được kết quả như mong muốn. Tham gia đoàn Công tác của Công ty gồm: Chủ tịch, Trưởng phòng TCHC, Kế toán trưởng, Trưởng phòng KHKD, phó phòng Kỹ thuật, phó phòng TCHC kiêm lái xe.
2. Những vấn đề cần chia sẻ:
2.1 Mô hình tổ chức, quản lý:
Công ty tổ chức theo mô hình quản lý chức năng, có phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng, có sự phối kết hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các bộ phận, không chồng chéo.
2.2 Về thực hiện một số chỉ tiêu:
- Tổng công xuất thiết kế là            54.000m3ng/đ
- Khách hàng sử dụng nước :          60.000 khách hàng
- Doanh thu :                                     90 tỷ đồng/năm
- Nước thương phẩm:                       13 triệu m3/năm
- Tỷ lệ thất thoát bình quân :          30%
2.3. Đơn giá tiền lương:
Đơn giá tiền lương hiện nay Công ty cấp nước Thái Bình đang áp dụng mức lương tối thiểu chung là 1.575.000đ/tháng. Trả lần 1 là 1.250.000đồng, còn lại để phần tăng năng xuất chi trả cho CBCNV.
2.4. Huy động vốn đầu tư:
Trong quá trình thực hiện SXKD, thiếu vốn lưu động Công ty tổ chức huy động nguồn vốn vay từ CBCNV trong Công ty và người thân của CBCNV dưới hình thức vay trả lãi, mức lãi xuất thỏa thuận Công ty sẽ trả cao hơn so với mức lãi vay ngân hàng là 1-2% và Công ty chịu trách nhiệm trả cả phần thuế thu nhập cá nhân đối với những người cho Công ty vay, hai bên thực hiện ký hợp đồng vay. Mỗi lần huy động vốn từ nguồn vay của CBCNV trong Công ty được khoảng 4 tỷ đồng.
2.5 Mô hình quản lý mạng và chống thất thoát:
Bộ phận thu tiền nước tổ chức thu tại quầy, tiết kiệm được thời gian và chi phí,      Bộ phận ghi thuộc phòng quản lý đồng hồ chịu trách nhiệm đi ghi, ngoài những ngày ghi, rà soát khách hàng sử dụng nước, phát hiện các điểm vỡ để kịp thời khắc phục. Khoanh vùng khách hàng để lập danh sách thay nâng cấp đồng hồ lắp đặt từ 3 năm trở lên.
Các nhà máy nước và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm kiểm soát các điểm ống vỡ để kịp thời khắc phục sửa chữa
Đối với những trường hợp vi phạm Công ty có các mức phạt theo quy định được niêm yết tại phòng Thanh tra của Công ty.
2.6 Về dây chuyền công nghệ :
-Hóa chất : Dùng PAC màu trắng của Việt Trì sản xuất có các số hiệu sau: Aln(OH)mCl3n-m hàm lượng Al2O3   (27 - 30 %);   trọng lượng 25Kg/bao
NTU giao động hiện tại: 48 đến 57; tiêu hao: 6tạ/54.000m3
Tính bình quân khoảng: 600Kg/54.000m3 x 1000m3 = 11Kg/1000m3
- Bơm hóa chất( dung dịch PAC hòa tan)
Dung dịch được hòa tan bằng bình nhựa 200l có máy khuấy sau đó dẫn vào 3 bể chứa (mỗi bể khoảng 10m3) có theo định lượng bằng tes của bộ phận hóa nghiệm, bơm qua ống thủy bình định lượng LZS-25 vào đầu ống dẫn nước thô D400 bằng máy bơm ly tâm 1.3m3/h (EBARA PUM model 320MDPA 0.75KW P=33,5m Q=40lít/phút).
Về dùng PAC của nhà máy nước Thái Bình là hiệu quả, giá thành hạ, máy bơm dung dịch hóa chất dễ sử dụng, độ bền cao (thay ly tâm bằng pít tông) hệ thống điều chỉnh định lượng bằng ống thủy bình định lượng, thủ công dễ sử dụng.
Chuyến đi nghiên cứu tuy thời gian ngắn (01 ngày) nhưng đã đạt được kết quả như mong muốn, việc chia sẻ kinh nghiệm là rất cần thiết để Công ty lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp và có hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh của Công ty./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch ,Giám đốc, Phó Giám đốc,KSV, K.toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị .
- Lưu  VT
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đinh Ngọc Vân