Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Đơn vị thành viên

Chi nhánh CN TP Ninh Bình
Ngày đăng: 30/03/2014

Trụ sở chính của Chi nhánh cấp nước TP Ninh Bình

Địa chỉ: Số 2 đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 02293.876.218


- Giám đốc: Ông Cao Xuân Hoà

- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thành

- Phó giám đốc: Ông Đặng Văn Sáng

Các tin liên quan
Chi nhánh CN Gia Viễn (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Yên Mô (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Yên Khánh (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Nho Quan (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Kim Sơn (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Hoa Lư (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Tam Điệp (Ngày đăng: 30/03/2014)