Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Đơn vị thành viên

Chi nhánh CN Tam Điệp
Ngày đăng: 30/03/2014

Trụ sở chính của Chi nhánh cấp nước TP Tam Điệp

Địa chỉ: Tổ 10 Phường Bắc Sơn Thành phố Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 02293.864.053

 


- Giám đốc: Ông Nguyễn Đăng Ưng

Các tin liên quan
Chi nhánh CN Gia Viễn (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Yên Mô (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Yên Khánh (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Nho Quan (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Kim Sơn (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Hoa Lư (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN TP Ninh Bình (Ngày đăng: 30/03/2014)