Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Đơn vị thành viên

Chi nhánh CN Kim Sơn
Ngày đăng: 30/03/2014

Nhà máy nước Kim Sơn


- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hạ

- Phó giám đốc: Ông Lê Văn Thanh


Các tin liên quan
Chi nhánh CN Gia Viễn (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Yên Mô (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Yên Khánh (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Nho Quan (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Hoa Lư (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN Tam Điệp (Ngày đăng: 30/03/2014)
Chi nhánh CN TP Ninh Bình (Ngày đăng: 30/03/2014)