Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Thông báo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoàn thiện cơ chế khoán và nâng cao hiệu quả sản xuất tại các Chi nhánh cấp nước
Ngày đăng: 10/05/2016

Ngày 29/04/2016, Chủ tịch HĐQT Công ty đã chủ trì hội nghị gồm các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn để bàn về giải pháp hoàn thiện cơ chế khoán và nâng cao hiệu quả sản xuất tại các Chi nhánh Cấp nước. Trên kết quả hội thảo của Hội nghị, Chủ tịch HĐQT đã kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt nội dung nêu trên


Thông tin chi tiết (tải file đính kèm)


Tệp tin đính kèm: [Tải tệp tin]