Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Thông báo về việc áp dụng phương án xã hội hóa đầu tư cấp nước
Ngày đăng: 06/03/2017


Khu vực xã:

Gia phong, Gia Tiến - Gia Viễn

Yên Sơn - Tam Điệp

Thông tin chi tiết tải file đính kèm:

https://drive.google.com/open?id=0Bznjy1Zjz0ztTUEzTHFyTnJMQ0E