Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Thông báo Về việc quản lý hợp đồng lắp nước cho hộ tiêu thụ
Ngày đăng: 02/04/2014

Hiện nay việc quản lý lắp đặt cấp nước cho các hộ tiêu thụ còn có những bất cập, để tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công tác chống thất thoát, thất thu, Giám đốc Công ty thông báo


THÔNG BÁO

Về việc quản lý hợp đồng lắp nước cho hộ tiêu thụ

Kính gửi:  Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty.

 

Hiện nay việc quản lý lắp đặt cấp nước cho các hộ tiêu thụ còn có những bất cập, để tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công tác chống thất thoát, thất thu, Giám đốc Công ty thông báo:

  1. Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Giám đốc Xí nghiệp xây lắp công trình kiểm tra, rà soát việc quản lý, theo dõi hợp đồng của các hộ tiêu thụ để phát hiện các trường hợp: Lắp đặt chưa có hợp đồng hoặc chưa trả hợp đồng cho hộ tiêu thụ, lắp đặt đồng hồ không đúng chủng loại Công ty cung cấp …
  2. Khách hàng đến làm hợp đồng lắp đặt nộp tiền trực tiếp tại phòng Kế toán – Thống kê (đối với địa bàn thành phố Ninh Bình) hoặc Văn phòng các Nhà máy nước trực thuộc (đối với địa bàn các huyện, thị). Nghiêm cấm công nhân viên Công ty nhận tiền để thay người dân làm hợp đồng, lắp đặt hộ dùng nước mà chưa có hợp đồng hoặc không có phiếu giao việc của Giám đốc Xí nghiệp xây lắp công trình hoặc Giám đốc Nhà máy giao; sử dụng vật tư không đúng quy định của Công Ty, lắp đặt không đúng quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật được duyệt.

3. Đối với cán bộ, công nhân viên vi phạm quy định về lắp đặt hộ dùng nước tự giác báo cáo về phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 15/10/2013 thì không bị xem xét là vi phạm kỷ luật, vi phạm nội quy lao động. Nếu sau ngày 15/10/2013, Công ty phát hiện sẽ bị xử lý với hình thức:

-        Tạm dừng hợp đồng lao động 01 năm;

-        Vi phạm nặng sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Giám đốc Công ty yêu cầu các Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc thông báo đến cán bộ, công nhân viên của đơn vị mình quản lý để mọi cán bộ công nhân viên chấp hành nghiêm túc quy định này./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h)

- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Minh Giang