Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2013
Ngày đăng: 02/04/2014

Ngày 25/7/2013, Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm


THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2013

 

Ngày 25/7/2013, Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Hội nghị do đồng chí Chủ tịch Công ty chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 cuối năm và ý kiến thảo luận của các đại biểu đồng chí Chủ tịch Công ty kết luận như sau:
I.Những kết quả chủ yếu đạt được:
Trong 6 tháng đầu năm, các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt được những kết quả quan trọng như:
1. Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nước sạch phục vụ khách hàng;
2. Chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu hoàn thành tốt nhiệm vụ giải phòng mặt bằng thi công đường 1A; đảm bảo việc cấp nước cho nhân dân khu vực giải phóng mặt bằng.
3. Công tác kế hoạch, tài chính đã đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất và kinh doanh của Công ty; công tác kỹ thuật cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất; có chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm được hoàn thành vượt mức: nước sản xuất, phát triển hộ dùng nước, thay thế đồng hồ.
4. Hoàn thành việc đánh giá, bàn giao tài sản trên thực địa với Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam.
5. Một số đơn vị đã quan tâm và thực hiện chống thất thoát, thất thu bước đầu có hiệu quả như Nhà máy nước Hoa Lư, Nhà máy nước Yên Mô;
6. Đại hội công nhân viên chức cơ sở tại các phòng, ban, đơn vị tuy chậm hơn kế hoạch dự kiến song đã phát huy dân chủ, những sáng kiến, phản ánh hoặc kiến nghị của cán bộ, công nhân viên đã được lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Công ty nghiêm túc xem xét và đề ra các biện pháp khắc phục.
7. Dự án WB được Ban quản lý tích cực triển khai theo yêu cầu tiến độ.
II.Những tồn tại cần khắc phục
Cùng với những kết quả đạt được hoạt động của Công ty còn bộc lộ một số hạn chế cần quan tâm khắc phục tạo bước phát triển mới cho những năm tiếp theo.
1. Sự phối kết hợp giữa các phòng, ban, đơn vị có lúc chưa đồng bộ, chồng chéo chậm được phát hiện và khắc phục. Chương trình công tác hàng tháng của các bộ phận chưa được theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng mức; một số phát sinh trong quá trình sản xuất chậm được xử lý, khắc phục.
2. Công tác chống thất thoát, thất thu triển khai chậm, chưa đồng bộ và có các giải pháp cụ thể; tại một số đơn vị đã giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu song chưa bền vững; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công nhân viên về thất thoát, thất thu còn hạn chế; một số điểm phát hiện gây thất thoát, thất thu chậm được xử lý.
3. Công tác khoán chưa được quan tâm xem xét đúng mức nên hiệu quả khoán chưa cao; khâu phân phối tại một số bộ phận chưa nhận được sự đồng thuận của một bộ phận cán bộ, công nhân viên nhận khoán.
4. Việc chấp hành nội quy, quy chế, quy trình sản xuất chưa nghiêm túc; kỷ luật lao động còn bị buông lỏng nên hiệu quả công tác trên một số lĩnh vực còn thấp; một số khu vực khan hiếm cục bộ về cung cấp nước chậm được phát hiện và khắc phục gây bức xúc cho nhân dân.
5. Thu hồi công nợ xây dựng cơ bản, công nợ cá nhân và việc thanh quyết toán công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa còn chậm.
6. Một bộ phận cán bộ, công nhân viên hạn chế về kỹ năng, phương pháp làm việc, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; còn biểu hiện trì trệ, đùn đẩy gây ách tắc công việc, hiệu quả làm việc thấp.
7. Lợi dụng tình hình khó khăn của Công ty, có cá nhân mạo danh tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty gửi đơn thư nặc danh chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.
III.Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm:
Để nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, các phòng, ban và đơn vị trực thuộc cần tập trung làm tốt một số công việc trọng tâm sau đây:
1. Chủ động trong công tác kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, đề xuất kỹ thuật đảm bảo không có tình trạng thiếu nước cục bộ; nhất là ở thành phố Ninh Bình, thị trấn Me.
2. Trình UBND tỉnh phê duyệt đổi tên và sửa đổi Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong những năm tới.
3. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp trong quản lý, điều hành; cơ chế khoán và phân phối thu nhập tại các đơn vị trực thuộc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc chấp hành Quy chế của Công ty.
4. Đánh giá hoạt động chống thất thoát, thất thu để rút kinh nghiệm và chỉ đạo triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả hơn trong năm 2014; chỉ đạo các đơn vị giao nhiệm vụ cho nhân viên ghi, nhân viên thu bám sát địa bàn được phân công để thực hiện kiểm tra, giám sát, phòng ngừa việc xâm phạm đến hệ thống cấp nước gây hư hỏng, thất thoát, thất thu. Việc bình xét thi đua 6 tháng đầu năm phải xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để tỷ lệ nước thất thoát tăng.
5. Xây dựng phương án giá nước sạch trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng kế hoạch; có phương án tuyên truyền, vận động đối với khách hàng và tổ chức thực hiện phương án giá nước mới sau khi được UBND tỉnh phê duyệt theo nguyên tắc thu đúng, thu đủ.
6. Xây dựng xong phương án xã hội hoá kết hợp đầu tư của Công ty với huy động sự đóng góp của khách hàng trong đầu tư mạng cấp 3.
7. Rà soát quy định về đấu nối để kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước quản lý đấu nối mạng cấp nước các khu đô thị, khu dân cư vào mạng cấp của Công ty đảm bảo cấp nước an toàn, hiệu quả; quản lý và khai thác tài nguyên nước bền vững.
8. Tập trung chỉ đạo công tác bàn giao tài sản đối với Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam, phấn đầu hoàn thành công tác này vào cuối năm 2013.
9. Thực hiện phương án bán nhà máy nước Kim Sơn sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án.
10.Đánh giá kết quả 02 năm thực hiện khoán chi phí sản xuất để hoàn thiện cơ chế khoán, cơ chế phân phối trong các bộ phận để khoán trở thành động lực thúc đẩy người lao động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
11.Triển khai Nghị định 49/2013/NĐ-CP về xây dựng thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ; Nghị định 51/2013/NĐ-CP về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý Công ty.
12.Tập trung cao cho công tác thu hồi công nợ, dứt điểm một số trường hợp cán bộ, công nhân viên nợ đọng kéo dài; giải quyết vấn đề Ban Thanh tra chưa lĩnh lương để hoàn thành quyết toán tiền lương quí 3 và quí 4/2012 xong trong quý 2/2013.
13.Đảm bảo tiến độ dự án Nâng cấp và cải tạo hệ thống cấp nước thành phố Ninh Bình và tích cực vận động tài trợ dự án vay vốn ODA đầu tư nâng cấp hệ thống cấp thoát nước của thị xã Tam Điệp và huyện Nho Quan.
14.Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành của Công ty và tăng cường thông tin hai chiều trong cung cấp dịch vụ cấp nước giữa Công ty với các tổ chức, cá nhân.
Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Công ty tại hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Ban Giám đốc Công ty, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc triển khai đến cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị để Công ty biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- - Ban Giám đốc, Kiểm soát viên;
- - Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc
- - Lưu VT.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đinh Ngọc Vân