Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch Công ty về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2014
Ngày đăng: 04/08/2014

Ngày 25/7/2014, Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014. Hội nghị đã nghe Giám đốc Công ty báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, thảo luận của các đại biểu là các Trưởng, Phó phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty. Trên cơ sở thảo luận của Hội nghị, Chủ tịch Công ty kết luận như sau:

 


UBND TỈNH NINH BÌNH
CÔNG TY TNHH MTV

KINH DOANH NƯỚC SẠCH

Số:  66/TB-KDNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Ninh Bình, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Công ty về

Kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

 

 

Ngày 25/7/2014, Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014. Hội nghị đã nghe Giám đốc Công ty báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, thảo luận của các đại biểu là các Trưởng, Phó phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty. Trên cơ sở thảo luận của Hội nghị, Chủ tịch Công ty kết luận như sau:

I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2014

 1. Hội nghị nhất trí với Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014.
 2. Những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất 6 tháng đầu năm:
 3. Nước thương phẩm đạt 50,3% kế hoạch năm, doanh thu sản xuất nước đạt 44,58 % kế hoạch năm, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 45,07 % tuy cao hơn kế hoạch song tỷ lệ có xu hướng giảm (tháng 6 tỷ lệ thất thoát, thất thu giảm xuống 38,31% so với kế hoạch của năm là 36,87%).
 4. Trình UBND tỉnh phê duyệt lộ trình giảm thất thoát thất thu nước sạch của Công ty đến năm 2020 là cơ sở quan trọng để Công ty triển khai đồng bộ các giải pháp để chống thất thoát, thất thu và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (Quyết định 80/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt lộ trình giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2020 của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình).
 5. Hoàn thành lắp đặt 2.000 m đường ống D160 cấp nước cho Khu hành chính mới của huyện Kim Sơn, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng hoạt động hiệu quả và một số khu dân cư đô thị được hình thành.
 6. Hoàn thành khu làm việc mới để triển khai xây nhà điều hành kịp thời, đáp ứng yêu cầu làm việc.
 7. Hoàn thành việc bàn giao tài sản, thống nhất giá trị tài sản bàn giao giữa Công ty và Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Thành Nam.
 8. Xây dựng đề án và được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình với diện tích đất được giao 2.100 m2 tại Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình.
 9. Thực hiện Quyết định 125/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về  chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần được tích cực triển khai, song nhiều khâu còn chậm so với lộ trình: kiểm kê đánh giá tài sản, đối chiếu công nợ.
 10. Tiến độ dự án WB được đảm bảo, Ngân hàng thế giới đánh giá đã được đẩy nhanh về tiến độ song giải ngân chưa đạt yêu cầu; cần tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các gói thầu xây lắp.
 11. Xây dựng và được UBND tỉnh chấp thuận trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề cương chi tiết dự án Chống thất thoát, thất thu nước sạch tại thị xã Tam Điệp, thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan), thị trấn Me (huyện Gia Viễn), tỉnh Ninh Bình sử dụng công cụ tài chính doanh nghiệp Đan Mạch.

II. Một số kinh nghiệm bước đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2014

 1. Phát huy tinh thần lao động trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên trong hoạt động sản xuất nhất là trong công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch.
 2. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, kỷ luật lao động gắn với phát huy dân chủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hành tiết kiệm; xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các hành vi vi phạm nội quy, quy chế của Công ty và vi phạm hợp đồng dùng nước của hộ tiêu thụ.
 3. Công tác chỉ đạo điều hành cần tập trung, thống nhất và đồng bộ để mang lại hiệu quả cao.
 4. Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm gắn với thực tiễn và tổ chức vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của mỗi phòng, ban, đơn vị sản xuất

III. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014:

 1. Tập trung nhân lực và có các giải pháp đồng bộ thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp theo đúng lộ trình được phê duyệt:
 2. Tập chung chỉ đạo công tác đối chiếu, thu hồi công nợ; phấn dầu hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp vào trước ngày 30/8/2014;
 3. Hoàn thành các dự thảo trình xin ý kiến Ban chỉ đạo CPH tỉnh vào 15/8/2014: Phương án sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần, Điều lệ Công ty cổ phần, Phương án sử dụng đất, Phương án sắp xếp lại lao động.
 4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cổ phần hóa cho cán bộ, công nhân viên.
 5. Lập dự án đầu tư cấp nước cho các xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Như Hòa (huyện Kim Sơn) xong trong tháng 8 và tổ chức thi công xây lắp vào cuối năm 2014.
 6. Tập trung công tác tổ chức sắp xếp lại tổ chức theo hướng giảm chồng chéo trùng lắp, đơn giản thủ tục cấp nước cho hộ tiêu thụ; lấy đơn vị tổ sản xuất làm cơ sở để giao khoán; thống nhất việc thu tập trung trong toàn Công ty từ 01/10/2014; thống nhất quản lý theo dõi hợp đồng hộ dùng nước vào một đầu mối;
 7. Đẩy nhanh tiến độ thay thế đồng hồ theo Phương án giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch được phê duyệt; Triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị mạng nước tại huyện Hoa Lư để thực hiện chương trình giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch.
 8. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo chủ động vật tư đáp ứng yêu cầu lắp đặt và thay thế đồng hồ theo Phương án giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch.
 9. Phòng Kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với Nhà máy nước Kim Sơn và chính quyền xã Lưu Phương, Thượng Kiệm (huyện Kim Sơn) để thông tin cho nhân dân về mức đóng góp trong xây lắp đường ống cấp III và lắp đặt cụm đồng hồ cho các hộ dùng nước tại các địa phương này đáp ứng yêu cầu của Chương trình xây dựng nông thôn mới (hoàn thành trước 30/10/2014 tại xã Thượng Kiệm).
 10. Nghiên cứu, đề xuất lộ trình mua nước và giá mua nước của Nhà máy nước VSG để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan; nghiên cứu, đề xuất phương án thực hiện thỏa thuận đấu nối theo quy định tại Điều 42 Nghị định 117/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về về sản xuất và tiêu thụ nước sạch.
 11. Triển khai dự án sản xuất nước tinh khiết để có sản phẩm cung cấp ra thị trường vào đầu năm 2015.
 12. Triển khai dự án WB đúng tiến độ cam kết: các gói cải tạo khẩn cấp, gói tuyến truyền tải đạt 50-70 % tiến độ.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Công ty về một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2014; yêu cầu Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai đến cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị để biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

-     - Ban Giám đốc, Kiểm soát viên;

-     - Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;

-     -Trang TTĐT Công ty;

-     - Lưu VT.

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Đinh Ngọc Vân