Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Chỉ đạo của Chủ tịch Công ty về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Ngày đăng: 20/11/2014

Ngày 19/11/2014, Công ty đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thảo luận về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chuyển đổi sang Công ty Cổ phần. Căn cứ kết quả thảo luận tại Hội nghị, Chủ tịch Công ty kết luận như sau:


I.  Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý

1. Thực hiện nghiệm túc Quy chế về chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 135/QĐ-KDNS ngày 01/10/2013 của Chủ tịch Công ty:

- Thực hiện chế độ giao ban tuần vào sáng thứ 2 đối với viên chức quản lý doanh nghiệp với Trưởng các phòng nghiệp vụ nhằm phản ánh, báo cáo và xử lý kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ công việc đang triển khai.

- Thứ 6 hàng tuần, Trưởng các Đơn vị trực thuộc phản ánh thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị (theo mẫu) về Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp, báo cáo Chủ tịch, Giám đốc Công ty; đối với những trường hợp bất thường yêu cầu Trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo trực tiếp Chủ tịch, Giám đốc Công ty.

- Trưởng Phòng Tổ chức- Hành chính có trách nhiệm tổng hợp lịch làm việc của các viên chức quản lý doanh nghiệp và của Văn phòng Ban Quản lý dự án để gửi tới các viên chức quản lý để phối hợp hoạt động trong tuần.

2. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là trong hoạt động xây lắp các tuyến ống cấp nước, lắp đặt phát triển hộ dùng nước:

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản, công trình tháo dỡ, di chuyển tuyến ống.

- Bồi dưỡng kỹ năng giám sát thi công, kỹ năng theo dõi ghi chép nhật ký thi công, lập bản vẽ hoàn công công trình.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản đi đôi với thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

- Triển khai rà soát, kiểm đếm, lập hồ sơ quản lý các tuyến ống cấp nước đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản và đầu tư cải tạo mạng cấp nước; theo dõi quản lý mạng cấp nước: Thành lập tổ kiểm đếm, lập hồ sơ tài sản (các tuyến ống) do Kế toán trưởng làm tổ trưởng với sự phối hợp chặt chẽ của các Nhà máy để thực hiện việc lập hồ sơ tài sản.

- Thực hiện tốt việc kiểm kê, phân loại, đánh giá tài sản và thanh lý tài sản, vật tư tồn kho, vật tư thu hồi kịp thời, đúng quy định.

- Nghiên cứu triển khai việc đặt mốc cho các tuyến ống để đảm bảo công tác quản lý tài sản và thuận lợi cho công tác quản lý mạng.

- Để sử dụng vật tư phù hợp, giảm chi phí đầu tư, việc lựa chọn vật tư tuyến ống được quy định như sau: đối với các tuyến ống cấp I, cấp II sử dụng loại HDPE PN10; đối với tuyến ống dịch vụ chỉ thiết kế, lựa chọn loại HDPE PN8 hạt PE100.

- Hoàn thiện quy trình quản lý đồng hồ thay thế, đồng hồ nâng cấp; đảm bảo chỉ thay thế các đồng hồ xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu đo lường; kiểm tra, đánh giá, phân loại, sửa chữa để tái sử dụng những đồng hồ có khả năng phục hồi. Hàng tháng, lập hồ sơ thanh lý đồng hồ thải loại; định giá đồng hồ được sửa chữa tái sử dụng để quản lý, sử dụng và hạch toán kế toán theo đúng quy định.

- Chủ động kiểm tra, có biện pháp phòng ngừa đảm bảo tuyến ống hoạt động an toàn nhất là với những đoạn ống có khả năng bị cháy do đốt rơm rạ, phế thải.

- Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, nước trong sản xuất và trong hoạt động văn phòng.

4. Tăng cường công tác quản lý mạng và hoạt động chống thất thoát, thất thu nước sạch:

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Công ty về việc cán bộ, công nhân viên Công ty  không nhận tiền nộp thay khách hàng khi làm hợp đồng lắp đặt.

- Giao nhân viên ghi chỉ số đồng hồ đo nước về Tổ sửa chữa của các Nhà máy nước để tổ chức lại theo mô hình Tổ quản lý mạng.

- Thành lập tổ 2, thuộc Đội chống thất thoát, thất thu để tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch; nhiệm vụ chính của tổ là tham gia dò tìm rò rỉ, thất thoát vào ban đêm và chống thất thu; kết quả dò tìm, phát hiện được chuyển giao cho đơn vị quản lý địa bàn xử lý.

5. Nâng cao chất lượng dịch vụ trong hoạt động lắp đặt phát triển hộ dùng nước:

- Rà soát, tinh giản thủ tục, hồ sơ lắp đặt, đấu nối cho hộ dùng nước.

- Nghiên cứu sớm triển khai dịch vụ một cửa trong lắp đặt phát triển hộ dùng nước, dịch vụ lắp đặt sửa chữa đường ống nước cho hộ dùng nước theo hướng công khai, minh bạch và dịch vụ thu tiền nước tại nhà theo nhu cầu của khách hàng.

- Báo cáo các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố, thị xã và yêu cầu các nhà đầu tư khi triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật phải có sự chấp thuận của Công ty về việc đấu nối vào mạng cấp nước của Công ty.

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác cuối năm 2014

1. Tập trung hoàn thành lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp để chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần theo Lộ trình điều chỉnh được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Khẩn trương xây dựng và hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh; kế hoạch lao động, kế hoạch tài chính năm 2015 và chuẩn bị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

3. Tiếp nhận, quản lý và vận hành Trạm cấp nước Đông Sơn (Tam Điệp) từ 01/12/2014.

4. Tích cực chuẩn bị hoàn thiện các quy định: Nội quy lao động, Quy chế trả lương, thưởng, thù lao; Quy chế về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm vật tư, hàng hóa; Quy chế về mối quan hệ làm việc trong Công ty cổ phần; phân cấp quản lý giữa Công ty với các Chi nhánh.

5. Thúc đẩy tiến độ dự án WB: tập trung công tác giám sát thi công các tuyến ống; có giải pháp phù hợp để sớm đưa vào khai thác tuyến ống; triển khai công tác lập hồ sơ tuyến ống để đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản và khai thác tuyến ống. Ban quản lý dự án phối hợp với Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính đề xuất nhân sự tăng cường cho công tác giám sát; Ban giám sát nội bộ, kiểm soát viên nội bộ xây dựng kế hoạch giám sát công tác thi công tại hiện trường; Văn phòng Ban Quản lý dự án chủ động phối hợp với Nhà máy nước thành phố Ninh Bình trong công tác đấu nối, bàn giao, tiếp nhận tuyến ống hoàn thành đưa vào khai thác để sớm phát huy tác động của dự án.

6. Thực hiện trả lương qua tài khoản đối với các chức danh là viên chức quản lý doanh nghiệp từ 01/12/2014).

III. Tổ chức thực hiện

Để triển khai các nội dung công tác, Chủ tịch Công ty chỉ đạo thành lập các Tổ giúp việc, cụ thể như sau:

1. Tổ rà soát về lao động, sắp xếp lao động; định mức lao động, tiền lương để có điều chỉnh phù hợp theo yêu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần và tác động do Chính phủ tăng lương vào năm 2015: ông Đàm Ngọc Quých, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính làm tổ trưởng. Thời hạn hoàn thành vào quý I/2015.

2. Tổ rà soát hồ sơ, thủ tục lắp đặt, đấu nối phát triển hộ dùng nước: giao ông Vũ Đăng Tú, Phó Giám đốc Công ty làm tổ trưởng. Thời hạn hoàn thành vào 31/12/2014.

3. Tổ kiểm đếm, lập hồ sơ tài sản (tuyến ống): giao ông Đặng Hùng Cường, Kế toán trưởng Công ty làm tổ trưởng. Thời hạn hoàn thành vào 30/10/2015.

4. Tổ rà soát thực hiện các quy định về thủ tục, hồ sơ trong xây dựng cơ bản đối với các công trình đã và đang thi công nhưng chưa thanh quyết toán: giao bà Lương Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh làm tổ trưởng. Thời hạn hoàn thành vào 31/12/2014.

5. Tổ nghiên cứu Phương án sản xuất và lắp đặt hệ thống đánh dấu mốc tuyến ống: giao ông Vũ Đăng Tú, Phó Giám đốc Công ty làm tổ trưởng.Thời hạn hoàn thành vào cuối Quý I/2015.

6. Tổ đề xuất tăng giá nước: giao bà Lương Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh làm tổ trưởng. Thời hạn hoàn thành trình UBND tỉnh vào cuối Quý II/2015.

7. Tổ nghiên cứu nâng cấp, mở rộng mạng cấp nước và phát triển hộ dùng nước: Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Nhà máy nước TP. Ninh Bình, Trợ lý Giám đốc Công ty.

8. Triển khai dự án sản xuất nước uống đóng chai để có sản phẩm vào tháng 1/2015.

9. Triển khai dự án quản trị mạng hệ thống cấp nước Hoa Lư, Kim Sơn; các dự án mở rộng hệ thống cấp nước tại các xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Cầu Trì Chính – Quy Hậu và xã Như Hòa (huyện Kim Sơn); dự án cấp nước phường Tân Bình và xã Đông Sơn (Thị xã Tam Điệp).

10. Chuẩn bị triển khai xây dựng Trụ sở Công ty tại phường Ninh Khánh: thành lập Ban quản lý dự án để quản lý đầu tư xây dựng theo quy định.

11. Triển khai lập báo cáo khả thi dự án nâng cấp cải tạo và chống thất thoát, thất thu nước sạch tại các đô thị Tam Điệp, Me, Nho Quan do Danida hỗ trợ.

12. Triển khai lập đề cương chi tiết các dự án kêu gọi đầu tư: Nâng cấp cải tạo Hệ thống cấp nước Hoa Lư, Yên Khánh, Yên Mô; Dự án thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Tam Điệp.

Các Tổ trưởng thống nhất với Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính lựa chọn thành viên của Tổ trình Giám đốc phê duyệt để tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo Chủ tịch, Giám đốc Công ty về kết quả triển khai thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo để kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh đảm bảo các nội dung công việc triển khai đạt kết quả, đúng tiến độ.

Trên đây là Chỉ đạo của Chủ tịch Công ty về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc triển khai đến cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị để biết và tổ chức thực hiện./.

CHỦ TỊCH

Đinh Ngọc Vân

(Đã ký)