Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP THEO THÔNG TƯ SỐ 08/2013/TT - TTCP, NĂM 2014
Ngày đăng: 27/11/2014


Stt Họ và tên Chức vụ hiện tại Trình độ chuyên môn Hệ số lương
1 Đinh ngọc Vân Chủ tịch công  ty Kỹ sư cấp thoát nước 6.31
2 Trần Minh Giang Giám đốc công ty Kỹ sư cấp thoát nước 6.31
3 Vũ Đăng Tú Phó giám đốc công ty Kỹ sư xây dựng 5.65
4 Đặng Hùng Cường Kế toán trưởng Cử nhân kinh tế 5.32
5 Nguyễn Thị Huệ Kiểm soát viên Đại học tài chính KT 5.32
6 Đàm Ngọc Quých Trưởng phòng Cử nhân Luật kinh tế 4.51
7 Vũ Thị Mai Hương Phó phòng Cử nhân kinh tế 4.2
8 Phạm Văn Cảnh Phó phòng Trung cấp hành chính 3.89
9 Vũ Thị Họa Trưởng phòng Cử nhân kinh tế 3.58
10 Nguyễn Văn Hạ Trưởng phòng CN khoa học MT 3.27
11 Đàm Thị Xuân Phó phòng Kỹ sư cấp thoát nước 3.27
12 Lương Thị Bích Thuỷ Trưởng phòng Cử nhân kinh tế 3.89
13 Nguyễn Văn Minh Phó phòng Trung cấp kế toán 3.89
14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phó phòng Cử nhân kinh tế 2.96
15 Nguyễn Anh Phương Trưởng Ban Kỹ sư xây dựng 4.51
16 Trần Quyết Thắng Phó trưởng ban Kỹ sư kỹ thuật điện 3.01
17 Phạm Huy Hoàng Chánh văn phòng Cử nhân Kinh tế 3.27
18 An Văn Sáu Đội trưởng Công nhân kỹ thuật 3.89
19 Nguyễn Hữu Thoại Đội trưởng Công nhân kỹ thuật 3.89
20 Nguyễn Xuân Hạnh Trợ lý G.đốc, GĐ NMN TP Ninh Bình Kỹ sư cơ khí chế tạo 4.51
21 Nguyễn Tử Chinh Phó giám đốc Công nhân kỹ thuật 3.89
22 Nguyễn Văn Thành Phó giám đốc Cử nhân QTKD 3.89
23 Tống Minh Tư Giám đốc Công nhân kỹ thuật 3.89
24 Nguyễn Thị Bình Phó giám đốc Cử nhân kinh tế 4.51
25 Đinh Văn Vỳ Phó giám đốc Công nhân kỹ thuật 3.7
26 Nguyễn Đăng Ưng Giám đốc KS CN kỹ thuật điện 3.58
27 Trương Hiếu Sơn Giám đốc Kỹ sư xây dựng 3.89
28 Lê Mạnh Cao Giám đốc Công nhân kỹ thuật 3.89
29 Cao Xuân Hòa Phó GĐNM, phụ trách NM KSCN kỹ thuật điện 3.58
30 Đỗ Ngọc Chung Giám đốc Kỹ sư xây dựng 3.89
31 Bùi Thế Tường Phó GĐNM, phụ trách NM Kỹ sư cấp thoát nước 3.27
32 Nguyễn Duy Vũ Giám đốc Kỹ sư cấp thoát nước 3.27

 


Tệp tin đính kèm: [Tải tệp tin]