Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Thông báo bán đấu giá lần đầu tại Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình
Ngày đăng: 22/07/2015

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 22/05/2015 của UBND Tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Ninh Bình thành công ty cổ phần; Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:


  1. Tên tổ chức phát hành : Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình

Địa chỉ                                     : Đường Võ Thị Sáu, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại                                : (84-30) 387 1053                        Fax :    (84-30) 387 5033

  1. Ngành nghề kinh doanh

Khai thác, xử lý, và cung cấp nước;

Xử lý nước thải: xử lý nước thải gồm nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp; nước thải bể bơi;

Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước: lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước trong nhà hoặc tại công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa;

Thoát nước: Hoạt động của hệ thống cống rãnh thoát nước thải; thu gom và vận chuyển nước thải công nghiệp, nước thải dân sinh

  1. Vốn điều lệ công ty : 150.800.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ, tám trăm triệu đồng)

Trong đó: Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 9.786.920

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 876.200

Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại Doanh nghiệp 15.000

Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường 4.401.880

  1. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
  2. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  3. Điều kiện tham dự đấu giá : Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Ninh Bình do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.
  4. Tổ chức tư vấn: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  5. Thời gian và địa điểm nhận đăng ký tham dự đấu giá: Từ ngày 24/07/2015 đến 15h30 ngày 13/08/2015 tại các đại lý đấu giá theo thông báo tại Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty TNHH  MTV Kinh doanh Nước sạch Ninh Bình được HNX ban hành. (Sáng từ 8h30’ – 11h00; chiều từ 13h30’ – 15h30’ các ngày làm việc)

9. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16h00 ngày 18/08/2015.

10. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

- Thời gian: 8h30 ngày 20/08/2015

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá: từ ngày 21/08/2015 đến ngày 28/08/2015.

12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: từ ngày 24/08/2015 đến ngày 27/08/2015.

(Nhà đầu tư có thể xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.hnx.vn; www.vcsc.com.vn)

 

 

TM.CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH

Đã ký

Đinh Ngọc Vân