Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Kết luận của Chủ tịch Công ty về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Ngày đăng: 05/08/2015

Ngày 31/7/2015, Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015. Hội nghị đã nghe Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Sơ kết và thảo luận về nội dung của Báo cáo. Trên cơ sở thảo luận của Hội nghị, Chủ tịch Công ty kết luận như sau:


I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2015

 1. Hội nghị nhất trí với Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2015.
 2. Những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất 6 tháng đầu năm:
 3. Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng:

-           Nước thương phẩm đạt 50,4% kế hoạch năm, doanh thu sản xuất nước đạt 50% kế hoạch năm; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân 6 tháng đầu năm là 38,29 %; tính đến 30/6/2015 tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch toàn Công ty giảm còn (34% so với kế hoạch của năm là 32%).

-           Chất lượng dịch vụ được cải thiện với những tín hiệu tích cực: lắp đặt vào hộ gia đình đã có quy trình phù hợp, thời gian cụ thể (05 ngày); mô hình thu tiền nước tập trung đã được triển khai toàn tỉnh.

 1. Phương án xã hội hóa cấp nước được triển khai có kết quả:

-           Đáp ứng kịp thời nhu cầu nước sạch cho nhân dân ở nhiều địa phương nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài (nóng kỷ lục trong 40 năm qua); tham gia hỗ trợ các xã Như Hòa, Thượng Kiệm, Quỳnh Lưu hoàn thiện tiêu chí Nông thôn mới về nước sạch.

-           Tăng nhanh số hộ dùng nước (tăng 1.717 hộ/48.351 hộ) đã góp phần tăng sản lượng nước thương phẩm, tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả sản xuất.

-           Thị phần cấp nước được mở rộng: hình thành khu cấp nước tập trung (Rịa – Bái Đính) và mở rộng phạm vi cấp nước cho các xã ven thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, tiếp nhận 06 Công trình cấp nước sạch nông thôn để khai thác phục vụ nhân dân…).

 1. Dự án Nâng cấp cải tạo hệ thống cấp nước TP Ninh Bình đạt kết quả tốt và phát huy hiệu quả: nhiều hạng mục vượt tiến độ, đã được đưa vào sử dụng góp phần giảm thời gian cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát, tháo gỡ điểm nóng về nước, tăng nhanh số hộ dùng nước.
 2. Việc triển khai các dự án kêu gọi vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty:

-           Đề cương chi tiết dự án “Chống thất thoát, thất thu nước sạch tại thành phố Tam Điệp, thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan), thị trấn Me (huyện Gia Viễn), tỉnh Ninh Bình” đã được UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dự án; Dự án đã được Chương trình DANIDA chấp thuận hỗ trợ chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

-           Đề cương chi tiết dự án “Nâng cao năng lực cấp nước cho các đô thị và vùng phụ cận tại các thị trấn Phát Diệm (Kim Sơn), Thiên Tôn (Hoa Lư), Yên Thịnh (Yên Mô), Yên Ninh (Yên Khánh), khu vực Rịa – Bái Đính (Nho Quan và Gia Viễn) - tỉnh Ninh Bình”, đã được UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện đang triển khai lập Báo cáo khả thi vay vốn ADB.

 1. Phối hợp chặt chẽ với các chi bộ Đảng và Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức có kết quả nhiều hoạt động quan trọng của Công ty:

-           Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công ty và các Chi bộ tổ chức Đại hội các chi bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2017 và Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020 thành công.

-           Chỉ đạo Công đoàn bộ phận và các tổ Công đoàn cơ sở tổ chức nghỉ mát tại Sầm Sơn cho cán bộ, công nhân viên đạt kết quả tốt.

 1. Một số kết quả quan trọng khác:

-           Thực hiện Phương án Cổ phần hoá theo đúng lộ trình và các quy định của pháp luật hiện hành. Ngày 20/8/2015, Công ty sẽ phát hành cổ phần lần đầu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

-           Hoàn thành việc bàn giao tài sản, tiền vốn với Công ty TNHH XD và TM Thành Nam.

-           Theo lộ trình tăng giá, giá nước sạch năm 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt áp dụng từ 23/6/2015.

-           Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị mạng cấp nước Hoa Lư đang được triển khai và đạt được kết quả bước đầu.

-           Tình trạng vi phạm quy trình lắp đặt vào hộ tồn tại kéo dài nhiều năm đã được phát hiện, chấn chỉnh (chưa kẹp chì đồng hồ, vẫn ký nghiệm thu).

-           Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động.

3. Những hạn chế, khó khăn cần quan tâm giải quyết:

 1. Sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng chưa đồng bộ, còn chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót nhiệm vụ hoặc thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ. Thời gian giải quyết hồ sơ công việc còn kéo dài.
 2. Công tác kiểm tra, phát hiện hộ dùng nước vi phạm Hợp đồng dịch vụ cấp nước chưa được triển khai đồng bộ, kết quả đạt được chưa cao (6 tháng có 10 hộ, ký lại Hợp đồng từ giá sinh hoạt sang giá kinh doanh- Kết quả do Phòng Dịch vụ Khách hàng phản ánh, các nhà máy chưa quan tâm đến vấn đề này). Nhà máy nước Tam Điệp 6 tháng truy thu 57.763.231 đồng tiền nước của 12 hộ dùng nước; các đơn vị khác đã triển khai nhưng kết quả quá thấp.
 3. Chất lượng dịch vụ được cải thiện song chưa đáp ứng yêu cầu:

-           Đã có chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân, xử lý kịp thời các thông tin về rò rỉ mạng cấp nước; Công tác lắp đặt cụm đồng hồ vào hộ được rút ngắn trình tự, thủ tục, thời gian (còn 05 ngày) và nghiêm túc trong nghiệm thu, song cần quan tâm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chấp hành tốt quy trình lắp đặt.

-           Thu tiền nước tập trung còn tình trạng khách hàng chưa hài lòng: điểm thu, thời gian thu (cả điểm thu tập trung và thu tại Công ty).

-           Tình trạng ghi dồn số, không phản ánh kịp thời với khách hàng về bất thường trong chỉ số tiêu thụ nước… để khách hàng bức xúc; việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại của hộ dùng nước chưa được quan tâm giải quyết kịp thời.

 1. Về thực hiện các kết luận của Chủ tịch Công ty tại các Thông báo số 127/TB-KDNS ngày 20/05/2015, Thông báo số 82/TB-KDNS ngày 19/11/2014: một số nội dung kết quả chưa cao, thời gian kéo dài; một số nội dung chưa hoàn thành: Kiểm đếm lập hồ sơ quản lý tuyến ống, Đánh dấu mốc tuyến ống, Phương án hủy bỏ các tuyến ống được Dự án WB thay thế, Phương án Khoán đối với Xí nghiệp xây lắp, Thu hồi đồng hồ của các hộ nhiều năm không dùng…..Yêu các các đồng chí được phân công phụ trách tích cực đôn đốc các đơn vị hoàn thành sớm các nội dung công việc theo yêu cầu.
 2. Công tác bình xét thi đua A, B, C còn nể nang, né tránh; xử lý vi phạm nội quy, quy chế còn chậm.

II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015:

 1. Phối hợp với tổ chức tư vấn và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện tốt bán đấu giá cổ phần lần đầu (ngày 20/8/2015) và tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần I dự kiến vào Quý 4/2015.
 2. Phối hợp chặt chẽ và thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình Cổ phần hóa doanh nghiệp: thu hồi công nợ, bàn giao tài sản cho Công ty mua bán nợ, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế và Kiểm toán để kiểm tra Thuế, Tài chính doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang Công ty Cổ phần (Phòng Kế toán- Thống kê chủ trì). Chi trả chế độ cho lao động thôi việc, mất việc khi chuyển đổi doanh nghiệp, chi trả quỹ phúc lợi và các vấn đề liên quan tới người lao động khi chuyển đổi doanh nghiệp (Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì). Tổ chức bán cổ phần (ưu đãi) cho người lao động trong Công ty.
 3. Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ dự thảo trình Lãnh đạo Công ty ban hành các văn bản nhằm đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo mô hình Công ty Cổ phần (Công ty Cổ phần Cấp, Thoát nước Ninh Bình); cụ thể:

3.1  Phòng Tổ chức- Hành chính:

-  Quyết định thành lập Xí nghiệp nước uống Tràng An và hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Xí nghiệp trong tháng 8/2015.

-  Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

-  Quy chế về mối quan hệ làm việc trong Công ty.

-  Thang lương, bảng lương và Quy chế chi trả lương, thưởng của Công ty.

-  Chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của Công ty và các đơn vị trong Công ty Cổ phần (Đổi tên Công ty và các Chi nhánh, con dấu của Công ty và các Chi nhánh, thông báo về hoạt động của Công ty và Chi nhánh tới chính quyền địa phương và đơn vị liên quan…).

3.2  Phòng Kế toán – Thống kê:

-  Quy chế về quản lý tài chính và tài sản của Công ty.

-  Xây dựng Kế hoạch Tài chính năm 2016 trình lãnh đạo Công ty trước tháng 10/2015

3.3  Phòng Kế hoạch-Kinh doanh:

-  Quy chế về mua sắm vật tư, tài sản của Công ty.

-  Quy chế về lập dự án, quản lý và quyết toán các dự án do Công ty là Chủ đầu tư hoặc là nhà thầu các Công trình đầu tư trong lĩnh vực cấp, thoát nước.

-  Chủ trì phối hợp với Phòng Tổ chức-Hành chính, Kế toán-Thống kê xây dựng Phương án khoán chi phí sản xuất và tiền lương trong Công ty.

-  Xây dựng Phương án giá nước uống đóng bình trình phê duyệt trong tháng 8/2015.

-  Xây dựng Kế hoạch sản xuất năm 2016 trình lãnh đạo Công ty trước tháng 10/2015

3.4  Phòng Kỹ thuật:

-  Quy chế về quản lý các công trình phát triển mạng cấp nước theo Phương án xã hội hóa (Quản lý đầu tư và Quản lý sau đầu tư) trên nguyên tắc Công ty thống nhất quản lý mạng cấp nước, vận động hộ dân cùng Công ty đầu tư phát triển mạng để đáp ứng nhu cầu dùng nước; các công trình đầu tư theo phương án xã hội hóa phải được theo dõi quản lý có hệ thống.

-  Quy chế về quản lý đấu nối các Công trình hạ tầng cấp nước do các chủ đầu tư thực hiện bàn giao cho Công ty quản lý, khai thác (từ khâu lập dự án đầu tư đến đấu nối vào hệ thống và bàn giao cho Công ty).

-  Lập dự án đánh dấu mốc Tuyến ống trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai thực hiện vào Quý IV/2015.

3.5 Các Nhà máy nước và Xí nghiệp xây lắp công trình:

-  Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc phát triển mạng cấp nước, đặc biệt tại các vùng ven đô thị, thị trấn trong toàn tỉnh.

-  Tập trung cao cho công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch.

 1. Tập trung hoàn thành công tác tiếp nhận, xác định hiện trạng tài sản và đầu tư, cải tạo để sớm đưa các Công trình cấp nước SHNT tập trung cấp nước đáp ứng nhu cầu của nhân dân: Công trình Phú Lộc, Quỳnh Lưu, Yên Quang, Quảng Lạc; đầu tư đường ống cấp nước từ Nhà máy nước Yên Thịnh cho xã Yên Phong, Nhà máy nước Khánh Ninh cho xã Khánh Nhạc.

4.1  Dự án đầu tư Trạm cấp nước Quỳnh Lưu: Dự án đầu tư cần quan tâm điều chuyển máy móc, thiết bị từ các công trình khác chưa hoạt động lắp đặt cho Trạm để có thể khai thác trước 01/01/2016.

4.2   Lập dự án vay vốn Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư hệ thống cấp nước cho khu vực Khánh Nhạc (Yên Khánh), Yên Phong (Yên Mô).

4.3  Lập dự án từ nguồn vốn của Công ty và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư hệ thống cấp nước cho khu vực Quảng Lạc, Sơn Hà, Văn  Phong (Nho Quan).

4.4  Lập phương án xã hội hóa để cải tạo, mở rộng mạng cấp nước cho một số khu vực khó khăn về cấp nước tại Thành phố Ninh Bình, Yên Mô (Khu vực Yên Phú), Gia Viễn (Khu ven Quốc lộ 12A và một số thôn của xã Gia Vượng). Đối với các xã/phường tích cực phối hợp với Công ty trong thực hiện phương án xã hội hóa cấp nước, Công ty sẽ hỗ trợ Cụm đồng hồ lắp đặt tại trụ sở UBND xã.

 1. Thực hiện tốt cuộc phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020:

-  Cuộc vận động “hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách lao động tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” (theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 93-/KH/ĐUK của Đảng ủy khối doanh nghiệp TW ngày 25/4/2015 và công văn số 602-/CV/ĐU ngày 12/6/2015 của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh).

-  Cuộc phát động 03 tháng thi đua (tháng 7, 8, 9/2015) là phát triển tăng thêm 3.000 hộ dùng nước; chỉ tiêu thất thoát, thất thu nước sạch bình quân 03 tháng đạt 32 %.

-  Cuộc vận động cán bộ, công nhân viên dùng nước lọc đóng chai do Công ty sản xuất.

 1. Hoàn thiện phương án khoán của Công ty để sớm triển khai thực hiện từ tháng 01/2016.
 2. Đưa sản phẩm nước lọc do Công ty sản xuất ra thị trường vào Quý IV/2015.
 3. Đối với các Dự án đầu tư đang triển khai:

-  Dự án “Nâng cấp và mở rộng HTCN TP Ninh Bình”: Đồng thời với công tác nghiệm thu thanh quyết toán, BQL dự án bàn giao cho Nhà máy nước Ninh Bình tiếp nhận quản lý, khai thác đối với những hạng mục đã đưa vào sử dụng.

-  Dự án “Đầu tư lắp đặt hệ thống biến tần cấp II và quản trị mạng cấp nước Hoa Lư”: bồi dưỡng kỹ năng vận hành cho công nhân Nhà máy nước Hoa Lư; tăng cường 01 bộ phận của Đội Chống thất thoát, thất thu nước sạch tập trung dò tìm, cải tạo mạng cấp nước Hoa Lư.

-  Tiếp tục vận động tài trợ cho các Dự án vay vốn DANIDA, ADB.

 1. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, thực hành tiết kiệm có hiệu quả:

9.1Đối với các Dự án đầu tư:

-  Đơn vị thi công sau 30 ngày phải hoàn thành thủ tục nghiệm thu, lập bản vẽ hoàn công và hồ sơ thanh toán.

-  Phòng Kỹ thuật sau 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành công tác thẩm định.

-  Phòng Kế toán – Thống kê sau 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ thanh toán.

-  Lãnh đạo Công ty sau 03 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ.

9.2  Quy định về thời gian giải quyết các công việc giữa các Phòng, Ban, Đơn vị và giữa Công ty với các tổ chức và người dân:

-  Sau 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ công việc của tổ chức và người dân, Phòng, Ban, Đơn vị được phân công thụ lý hồ sơ phải hoàn thành xử lý và báo cáo lãnh đạo được phân công giải quyết phê duyệt.

-  Các Phòng, Ban, Đơn vị khi có yêu cầu phối hợp để giải quyết công việc nội bộ của Công ty hoặc với tổ chức hoặc công dân thì phải xử lý yêu cầu giải quyết công việc không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

-  Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị chịu trách nhiệm về thời gian thực hiện giải quyết hồ sơ công việc theo quy định của đơn vị mình phụ trách.

9.3  Lưu ý:

-  Thời gian quy định về giải quyết hồ sơ công việc được tính khi hồ sơ đáp ứng đầy đủ theo quy định về giải quyết hồ sơ.

-  Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân được phân công tiếp nhận hồ sơ phải kiểm soát kỹ và chỉ nhận khi hồ sơ công việc đáp ứng đủ theo yêu cầu; không được yêu cầu tổ chức và cá nhân đi lại quá 02 lần để giải quyết 01 hồ sơ công việc.

-  Những trường hợp chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết hồ sơ công việc được phản ánh về Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính để tổng hợp xem xét việc xếp loại mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, tổ chức. Giao Bộ phận Văn thư giám sát các Phòng, Ban, Đơn vị trong chấp hành thời gian giải quyết công việc đối với các tổ chức, cá nhân (ngoài Công ty).

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Công ty về một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015; yêu cầu Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc triển khai đến cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị để biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-     Ban Giám đốc, Kiểm soát viên;

-     Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;

-     Trang TTĐT Công ty;

-     Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đã ký

Đinh Ngọc Vân