Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Tài liệu chuẩn bị cho Đại hội cổ đông lần thứ nhất
Ngày đăng: 05/10/2015

Click vào Link tải các mẫu biểu chuẩn bị cho Đại hội cổ đông lần thứ nhất phía dưới, dòng chữ màu đỏ

 

https://drive.google.com/file/d/0B3BjrPOUSsj4aUNFakZCY3luSE0/view?usp=sharing

 

Sau đó click vào nút tải xuống như hình ảnh minh họa, tài liệu sẽ được tải về thư mục Downloads của máy tính.

Chú ý: Góc dưới cùng bên trái màn hình máy tính


https://drive.google.com/file/d/0B3BjrPOUSsj4aUNFakZCY3luSE0/view?usp=sharing