Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Chương trình doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm An sinh xã hội và phát triển cộng đồng
Ngày đăng: 08/03/2016

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình vinh dự được Bộ kế hoạch đầu tư chọn là doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm An sinh xã hội và phát triển cộng đồng năm 2015.

 Tệp tin đính kèm: [Tải tệp tin]