Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Nghị quyết về công tác khoán và những giải pháp thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2016
Ngày đăng: 19/04/2016

Ngày 08/04/2016, HĐQT Công ty đã họp hội nghị thống nhất thực hiện Phương án khoán chi phí sản xuất và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2016, đồng chí Đinh Ngọc Vân, Chủ tịch HĐQT chủ trì hội nghị,cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận và thông qua chủ trương để ban giám đốc tập trung thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm

 

 


Thông tin chi tiết (tải file đính kèm)


Tệp tin đính kèm: [Tải tệp tin]