Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Tin tức - Sự Kiện

Hội nghị trao đổi đánh giá hoạt động đào tạo khu vực đồng bằng sông hông
Ngày đăng: 27/08/2017


Ngày 25 tháng 8 năm 2017, Hội nghị trao đổi đánh giá hoạt động đào tạo khu vực đồng bằng Sông Hồng được tổ chức tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình.

Tham dự hội nghị có Đ/C Cao Lại Quang Chủ tịch hội cấp thoát nước Việt Nam, các đại biểu của các Công ty cấp nước trong khu vực và dự án DEVIWAS, GIZ -WMP. ĐC Cao Lại Quang phát biểu tại hội nghị

ĐC Đinh Ngọc Vân Chủ tịch Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình có bài tham luận đóng góp ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu về tham dự Hội nghị trao đổi đánh giá hoạt động đào tạo khu vực đồng bằng Sông Hồng