Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Tin tức - Sự Kiện

Cuộc thi: "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II
Ngày đăng: 11/10/2017

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 2 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.


Công văn về việc hưởng ứng cuộc thi"Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II

Thể lệ tham dự cuộc thi"Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II