Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Cơ cấu tổ chức / Lịch sử phát triển

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH
Ngày đăng: 01/04/2014

-Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình tiền thân là nhà máy n­ước Ninh Bình có công suất: 2.000 m3/ngày đêm đ­ược thành lập theo quyết định số 1497/ QĐ- UB ngày 16 tháng 7 năm 1971 của UBND tỉnh Ninh Bình

Chức năng và nhiệm vụ cuả Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình
Ngày đăng: 01/04/2014

Thực hiện nhiệm vụ quản lý và cung cấp nư­ớc sinh hoạt đô thị, nư­ớc cho sản xuất, khu công nghiệp; xây dựng các đề án cấp n­ước cho các khu đô thị, các vùng lân cận và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình