Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Đầu tư phát triển / Đầu tư phát triển

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH
Ngày đăng: 01/04/2014

Nội dung lộ trình cụ thể dự kiến sẽ thực hiện cổ phần hoá, được lập dựa trên những văn bản quy định (NĐ59 và TT202) cùng với kinh nghiệm thực hiện cho các doanh nghiệp cổ phần hoá của VAE.