Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Đầu tư phát triển / Cổ phần hóa

Điều lệ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
Ngày đăng: 22/04/2016

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp
Ngày đăng: 01/04/2014

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần