Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Chia sẻ kinh nghiệm / Địa phương

Nghiên cứu kinh nghiệm về cổ phần hoá doanh nghiệp tại Kiên Giang, An Giang
Ngày đăng: 31/05/2014

1. Giới thiệu:

Trong thời gian từ ngày 03/4/2014 đến ngày 08/04/2014, Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty đã tổ chức chuyến nghiên cứu về cổ phần hoá tại An Giang và Kiên Giang; tham gia đoàn công tác có 03 cán bộ trong Ban chuyển đổi doanh nghiệp của Công ty và 04 cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hoá doanh nghiệp của tỉnh: đại diện các Sở Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư và Xây dựng.

Nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại Công ty TNHH MTV cấp nước Yên Bái
Ngày đăng: 31/05/2014

1. Giới thiệu:

Trong các ngày 22-23/02/2014, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tiến hành nghiên cứu thực tế tại Công ty TNHH Cấp nước Yên Bái. Tham gia đoàn công tác của Công ty gồm: 04 cán bộ do Chủ tịch Công ty làm trưởng đoàn.`

Kết quả chuyến công tác nghiên cứu học tập kinh nghiệm chống thất thoát, thất thu nước sạch tại Công ty Setfil và Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh
Ngày đăng: 02/04/2014

Ngày 12/12/1013 Đoàn cán bộ Công ty gồm: Phó giám đốc công ty (Trưởng đoàn); Kế toán trưởng; Trợ lý Giám đốc; Đội phó đội chống thất thoát, thất thu; Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự  án và Phó phòng TCHC kiêm lái xe. Đoàn đã tiến hành thảo luận, nghiên cứu, tiếp thu về mô hình quản trị mạng lưới cấp nước và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng chống thất thoát, thất thu nước sạch tại Công ty Setfil và Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh.