Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Chia sẻ kinh nghiệm / Toàn quốc

Nghiên cứu học tập kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch
Ngày đăng: 02/04/2014

Trong thời gian từ ngày 10-12/6/2013, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tiến hành nghiên cứu thực tế tại Bắc Giang và Lạng Sơn về mô hình tổ chức và quản lý đối với Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghiên cứu học tập kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch
Ngày đăng: 02/04/2014

Ngày 03/10/2013, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tạo Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thái Bình. Với sự đón tiếp và trao đổi kinh nghiệm nhiệt tình của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thái Bình chuyến đi nghiên cứu đã tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt được kết quả như mong muốn.

Nghiên cứu học tập kinh nghiệm Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch
Ngày đăng: 02/04/2014

Ngày 01/11/2013, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tạiCông ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương. Với sự đón tiếp và trao đổi kinh nghiệm nhiệt tình của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương chuyến đi nghiên cứu đã tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt được kết quả như mong muốn. Tham gia đoàn Công tác của Công ty gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kỹ Thuật, Trưởng phòng KHKD, Đội phó đội chống thất thoát, phó phòng TCHC kiêm lái xe